Polifluorek winylidenu [PVDF]

Polifluorek winylidenu jest tworzywem termoplastycznym o doskonałych właściwościach chemicznych, mechanicznych i fizycznych. Posiada wysoką odporność na ścieranie i dobrą odporność na uderzenia, również w niskich temperaturach. PVDF jest odpowiedni do zastosowań zewnętrznych i nie jest toksyczny.

Odporność chemiczna:
PVDF ma doskonałą odporność chemiczną m.in. na nieorganiczne kwasy, zasady, węglowodory alifatyczne i aromatyczne, kwasy organiczne, alkohole.

Asortyment:

  • Rury
  • Pręty
  • Profile
  • Płyty
  • Masywne bloki
  • Folie